Öngösterim Görseli
1 sonucun 12-2082 kadarı gösteriliyor

Faaliyetlerimiz

4 Aralık 2017

FAALİYET ALANLARIMIZ Eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasal katılım, ekonomik üretim gibi konular başta olmak üzere, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmaları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma yapmak, …

İdari Yapı

4 Aralık 2017

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  ‘Danışma Kurulu’ Üyeleri   DANIŞMA KURULU ÜYELERİ  

Yönetmelik

4 Aralık 2017

7 Kasım 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29881 YÖNETMELİK Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; …

Özgörev

4 Aralık 2017

Merkezin amacı, kadın çalışmaları ile ilgili her alanda, öncelikle Erzincan ili ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, kadınların durumunu saptayacak ve geliştirecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.